A vállalkozások időről időre végig gondolják, milyen stratégia mentén, milyen akciókon keresztül érhetik el céljaikat, mi legyn a stratégia tervük. Ehhez szolgálhat elsőrendű bemenő adatokat a SWOT elemzés.

A SWOT betűszó az Erősségek (Strenghts), Gyengeségek (Weaknesses), Lehetőségek (Opportunities), Fenyegetések (Threats) angol megfelelői kezdőbetűiből áll össze.

A SWOT elemzésben egy kis, 2×2-es mátrixban szokás az információkat rögzíteni.

swot elemzés 2x2es mátrix template

SWOT analízis során a vállalkozások elemzik

  • a saját, belső erősségeiket
  • és gyengeségeiket, valamint
  • a vállalkozás külső környezetében azonosítható lehetőségeket
  • és fenyegetéseket.

A vállalkozás erősségeit abból a célból gyűjtjük össze, hogy azokból tőkét kovácsolhassunk.

gyengeségek elemzésének a célja, hogy ezeket kiküszöbölhessükcsökkenthessük a vállalkozás életében.

lehetőségekbe, ha mód van rá, befektetünk, hogy azok minél inkább kamatozhassanak.

fenyegetéseket abból a célból azonosítjuk, hogy ezeket figyelembe vehessük a vállalkozás életében.

Fontos megkülönböztetni a belső és külső hatásokat, hiszen a belső körülményeket tudjuk kontrollálni, míg a külső környezeti hatásokat figyelembe kell, hogy vegyük, de nem vagyunk rájuk közvetlen hatással.

Amikor az erősségeket és gyengeségeket elemezzük, a vállalkozás belső állapotának a vizsgálata történik.

Amikor a vállalkozás külső környezetét vizsgáljuk, akkor azt elemezzük, hogy ezek a külső körülmények milyen lehetőségeket taralmaznak vagy milyen fenyegetéseket jelentenek a vállalkozás életére.

Figyelj rá, hogy a SWOT elemzés során az előbbiek szerint elemzd a belső és külső környezeti tényezőket.

A vállalkozás belső vizsgálata során olyan belső tényezőket próbálsz meg feltárni, amiket magad tudsz kontrollálni.

A jobb oldali külső tényezőkre igazából nincs közvetlen ráhatásod, de ismerned kell őket, hiszen akkor tudsz rájuk megfelelően reagálni.

Belső információk SWOT elemzéshez

A vállalkozás belső információt egyrészt a saját tudásodból, másrészt a munkatársaktól és ügyfelektől nyert információk alapján tudod összegyűjteni.

Ezek tudnak oda elvezetni, hogy a vállalkozásod belső erősségeit és gyengeségeit megismerhesd.

Primer információk gyűjtése történhet például kérdőívekkel, fókusz csoportos elemzésekkel az ügyfelektől.

Az elemzések során fókuszálj a vállalkozás:

  • képességeire
  • erőforrásaira
  • folyamataira

Mérd fel, hogy ezekben a tényezőkben hol erőss, illetve hol gyenge a vállakozásod.

SWOT elemzés – Külső információk, adatok

A válallakozás külső tényezőinek a vizsgálatakor fókuszálj a

  • környezetről,
  • iparágról,
  • versenykörülményekről szóló információkra.

Gyűjtsd össze azokat az adatokat, amik befolyásolják a vállalkozásod működését.

Miután ezeket az adatokat összegyűjtötted, felsoroltad a mátrix négy mezőjében, készíts egy listát az ötletekről, hogyan tudnál ezekhez alkalmazkodni, majd fordítsd át őket elérendő célokká, amiket beletehetsz a stratégiai tervbe.

Kapcsolódó tartalom: Érdemes minél egyszerűbben, minél gyorsabban végezni a célrendszer, a stratégiai útiterv felépítésével, aztán nekilátni a megvalósításnak. Ehhez mi a Stratégiai Profit aktivátort használjuk.

prompt-engineering-kepzes-kezdoknek

A szerzőről

Sipos Ottó

a Családapa weboldal alapítója. Budapesten éli a családapák mindennapi életét. Kövesd a Facebookon, az Instagramon, és a Twitteren.